اعضاء هیئت تحریریه

در این بخش لیست پر افتخار اعضاء هیئت تحریریه فصلنامه حقوق بیمار ارائه گردیده است.

اعضاء رسمی و اجرایی فصلنامه:

جناب آقای امیر یزدانی

پل ارتباطی : Info@patient-rights.ir

سرکار خانم دکتر زینب مقیمی-دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

سرکار خانم :

پل ارتباطی:

سرکار خانم فاطمه یزدانی

پل ارتباطی:

اعضاء هیئت تحریریه:

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات
۱۳۸۰ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۴ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۱ کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
سوابق آموزشی و پژوهشی
۱۳۹۸ – تاکنون رئیس پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
۱۳۸۳ – ۱۳۹۳ مدیر گروه گروه حقوق جزا دانشگاه قم
سوابق اجرایی
۱۳۹۷ – تاکنون رئیس پردیس دانشگاهی و دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه قم
۱۳۹۳ – ۱۳۹۷ مدیر کل آموزش دانشگاه دانشگاه قم
۱۳۹۰ – ۱۳۹۳ معاون آموزشی – پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه قم
۱۳۸۷ – ۱۳۹۰ معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه قم
برای مشاهده سایر رزومه کلیک نمائید

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات
کارشناسي: حقوق- حقوق- سال 1376- دانشگاه مفيد
کارشناسي ارشد: حقوق جزا و جرم شناسي – حقوق جزا و جرم شناسي – سال 1379- دانشگاه مفيد
دکتراي تخصصي: حقوق – حقوق جزا و جرم شناسي – سال 1386- دانشگاه تهران
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : جايگاه اخلاق در سياست جنايي اسلام.
عنوان پايان نامه دکتري : اصلاح و درمان مجرمان در سياست جنايي اسلام و ايران
سوابق آموزشی و پژوهشی
سال …. مدیر گروه گروه حقوق جزا دانشگاه قم
سوابق اجرایی

1- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، پژوهشگر

2-پژوهشکده حوزه و دانشگاه  ، مسئول آموزش و دبیر گروه علوم تربیتی

3-سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور ، محقق

4-مركز جهاني علوم اسلامى ، مدير كل تحصيلات تكميلى مدير مركز آموزش هاي كوتاه مدت

5-مركز جهاني علوم اسلامى ، مسئول گروه اخلاق و تربيت

6-مرکز مطالعات اسلامی  ، معاونت پژوهشی

7-معاونت تربيتي سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج از كشور ، همكاری علمی

8-وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پژوهشي مركز مطالعات اسلامى

برای مشاهده سایر رزومه کلیک نمائید

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.