راهنمای نویسندگان

مراجعه کنندگان محترم می توانند از این بخش به راهنمای نویسندگان دسترسی داشته باشند.

 شماره 1
بهار 1402، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1402، …-…
 شماره 3
پائیز 1402، …-…
شماره 4
زمستان 1402، …-…
 شماره 1
بهار 1401، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1401، …-…
 شماره 3
پائیز 1401، …-…
شماره 4
زمستان 1401، …-…
 شماره 1
بهار 1400، صفحه …-…
 شماره 2
تابستان 1400، …-…
 شماره 3
پائیز 1400، …-…
شماره 4
زمستان 1400، …-…

مجله علمی تخصصی ‘حقوق بیمار’ نشریه علمی است که به صورت فصلنامه 4 بار در سال (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منتشر می‌گردد. مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به­ طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.  این نشریه از پذیرش یادداشت علمی یا مقاله کوتاه معذور است.

نویسنده(گان) محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه حقوق بیمار استفاده نمایند. نویسنده(گان) باید گزارش پی دی اف مشابهت‌یابی را که از مستقیما از سامانه مذکور دریافت می‌‌کنند به فصلنامه حقوق بیمار ارسال نمایند.

www.samimnoor.ir

مقالات ارسالی باید دارای گزارش پی دی اف مشابهت یابی بوده و از طریق فرم ارسال مقاله ارسال گردند.

  روش نگارش:

  – کلیه بخش­ های مقاله روی کاغذ سفید به ابعاد 21 × 7/29 سانتی­متر (A4) و با فاصله خطوط یک (Single) و 4.5  سانتی­متر در چپ و راست و 5.1 سانتی متر در بالا و پایین، با نرم­ افزار Microsoft Word  تهیه گردد.

 – تعداد صفحات قابل قبول(شامل صفحه چکیده تا انتهای چکیده انگلیسی) باید حداقل 20 و حداکثر 25 صفحه می­ باشد.

 – در نگارش مقاله توصیه می شود که تا حد امکان از به­ کار بردن واژه­ های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژه ­های مصوب فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، توصیه می گردد.

 – اسامی و واژه­های علمی، و سایر اصطلاحات خارجی در پاورقی آورده شود.

 – در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول­ها، شکل­ها و شماره رفرنس­های ارائه شده در پایان جمله و شماره­ گذاری فرمول­ ها).

 –  در متن مقاله، % به صورت کلمه درصد نوشته شود (به استثنای جدول­ها و شکل­ها).

 – چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به ­ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.

 – زیرنویس­ ها (Footnotes) زمانی در مقاله نگاشته شود که نویسنده می خواهد مطلبی را توضیح دهد.

 – فرمت جدول­ها از نوع راست به چپ باشد.

 – کادر اطراف نمودارها حذف شود.

 – میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این علامت­ها یک فاصله (Space) درج گردد.

 – ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان 0.5 سانتی­متر باشد.

 – در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها، تاریخ­ ها به شمسی (ودرنیاز به ذکر تاریخ میلادی، معادل تاریخ شمسی در پرانتز اشاره گردد)و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه گردد.

 فونت­ها: 

موضوع

اندازه

فونت

عنوان فارسی

14 Bold 

B Titr

عناوین بعدی مقاله (به ترتیب نزولی)

(12 ، 13، 14) Bold

B Titr

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

10

B nazanin

چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

11

Times New Roman

متن مقاله

12

B nazanin

منابع درون متنی فارسی

9

B nazanin

منابع درون متنی انگلیسی

9

Times New Roman

منابع فارسی

9

B nazanin

منابع انگلیسی

9

Times New Roman

پاورقی فارسی

9

B nazanin

پاورقی انگلیسی

9

Times New Roman

 بخش­های مختلف مقاله

 قسمت­های مختلف مقاله به ترتیب شامل: برگ شناسه و تعهدنامه، عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، متن مقاله، نتیجه، منابع، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی انگلیسی می باشد.

  1 – شناسه و تعهدنامه مقاله

   به همراه هر مقاله لازم است یک صفحه در برگیرنده­ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسنده(گان)، و نام و نشانی مؤسسه­ ای که نویسنده(گان) در آنجا اشتغال دارند(در صورت اشتغال و در غیر اینصورت آخرین مقطع و دانشگاه محل تحصیل)، شماره تلفن همراه نویسنده(گان)، شماره تلفن محل کار، شماره نمابر (فاکس) و پست الکترونیکی نویسنده(گان)  مشخص شود. فرم تعهدنامه ذیل این صفحه قابل دسترسی است. امضای نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست.

  2 – عنوان، چکیده و کلمات کلیدی (صفحه اول)

  عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد و به سهولت برای خواننده قابل درک باشد. در عنوان مقاله و چکیده به‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در 150 کلمه ارائه گردد و در بخش چکیده­ های فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسندگان حذف شود. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق حاضر باشد. در پایین چکیده، کلمات کلیدی ذکر گردد. در این بخش، حداکثر نه کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

  3 – مقدمه (صفحه دوم)

   مقدمه در یک صفحه ارائه گردد و در آن ضمن مرور پژوهش­ های پیشین، در پاراگراف آخر هدف پژوهش توضیح داده شود.

  4- متن مقاله

  5 – نتیجه

   نتایج حاصله از مقاله در پایان مقاله در قالب یک نتیجه ­گیری کلی ارائه شود.

نکته

 * در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله بعد از پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

  * در شکل­ ها و جدول­ ها، اعداد و مطالب به فارسی درج گردند (فونت مطالب داخل شکل­ها و جداول: B nazanin Bold10).

* اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس­ها باید کاملاً واضح باشند.

  6– منابع و مآخذ

  در این بخش ، فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی براساس حروف الفبا شماره­ گذاری و تنظیم شوند.

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله ایتالیک، عنوان مجله، محل نشر، شماره نشر،صفحات مربوط ارایه شود.

  • مقالات

   مقاله فارسی:

  کاتوزیان، ناصر، (1384)، حمایت از زیاندیده و مسئولیت تولیدکننده در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68. صفحات … الی…

   مقاله انگلیسی :

  1.  Hall Peter (1997)  “Meta-Power and Social Organization”, SymbolicInteraction, Vol. 2, No 5.,page …-…

  کتاب تألیفی فارسی

  1. کاتوزیان، ناصر(1380)اثبات و دلیل اثبات، جلد 1، تهران: میزان.

 کتاب تألیفی انگلیسی

  Gilespie K (1984) The Tipartite Relationship, New york: praeger.

  نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله

   ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می ­شود مثال:

 (کرمانی، 1384: 99)

 (Strange,1994:104)

در صورت تعدد ارجاع به یک منبع از یک نویسنده در متن مقاله، هر بار استفاده اولیه از یک منبع باید به صورت  (عنایت، 1349: 14)، و استفاده دوم به صورت (همان، 14) خواهد بود.

 7- عنوان و چکیده انگلیسی (Abstract) (صفحه آخر)

  در آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود و چکیده حداکثر 10 سطر باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ­ های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به­ ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلمات کلیدی انگلیسی ارائه شده براساس حروف الفبا و عیناً ترجمه کلمات فارسی باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

 راهنمای تنظیم فایل مشخصات نویسندگان به انگلیسی 

دانشجوی کارشناسی‌ارشد (حقوق خصوصی)

MA. Student in (Private Law) 

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد (حقوق خصوصی)

MA. in (Private Law)

دانشجوی دکتری (حقوق خصوصی)

Ph.D. Student in (Private Law)

دانش‌آموخته دکتری (حقوق خصوصی)

Ph.D. in (Private Law)

گروه حقوق خصوصی

Department of Private Law

حقوق خصوصی و اسلامی

Private and Islamic Law

فقه و حقوق خصوصی

Jurisprudence and Private Law

فقه و مبانی حقوق اسلامی

Jurisprudence and the Essentials of   Islamic Law

حقوق تجاری، اقتصادی بین­­المللی

International Commercial and Economic   Law

حقوق تجارت و سرمایه ­گذاری بین­ المللی

International Commercial and   Investment Law

حقوق نفت و گاز

Oil and Gas Law

حقوق عمومی و بین‌الملل

Public and International Law

مربی

Instructor

استادیار

Assistant Prof.

دانشیار

Associate Prof.

استاد

Prof.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Faculty of Law and Political Science

نویسنده مسئول

Corresponding Author

  تذکرات مهم پایانی

 – دانشجویان باید مقاله خود را به همراه عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت مشترک ارسال نمایند، در عین حال در صورت فارغ التحصیلی در مقطع ارشد با توجه به تصمیم آزاد هیئت تحریریه، می تواند بدون حضور هیئت علمی نیز پذیرفته شود.

 – مجله حقوق بیمار در عدم پذیرش، پذیرش و یا هر گونه ویرایش لازم در زمان چاپ مقاله، آزاد است.

 – مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله­ ها و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهش­گران به عهده نویسنده­(گان) مقاله می­ باشد.

  – مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله فصلنامه حقوق بیمار تهیه نشده باشند، در جلسه اعضای هیأت تحریریه مجله مطرح نخواهند شد.

– به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباه­ های احتمالی، توصیه می­­شود که نویسنده(گان) پیش از ارسال مقاله به این مجله، از همکاران ذیصلاح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی­ های احتمالی را گوشزد کنند.

-این فصلنامه به صورت الکترونیکی منتشر گردیده و بابت داوری مبلغ صد هزارتومان در عین حال در انتهای امر جهت ارائه گواهی پذیرش الکترونیکی و انتشار مبلغ صدهزارتومان دریافت خواهد شد.

بدیهی است مقالات پذیرفته شده با تصمیم فصلنامه در شماره های آتی منتشرخواهند رسید.

شناسنامه نشریه

 صاحب امتیاز

امیر یزدانی

 مدیر مسئول

امیر یزدانی

 سردبیر

 زینب مقیمی

 دبیر اجرایی

…..

 اعضای هیات تحریریه


 شاپا چاپی

0000-0000

 شاپا الکترونیکی

0000-0000

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.