حقوق بیمار

رسالت ما افزایش آگاهی ها در حیطه حمایت از حقوق بیمار است.

دارای مجوز انتشار

این فصلنامه دارای مجوز انتشار به شماره «82211» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

هیئت تحریریه منسجم

اعضاء هیئت علمی این فصلنامه متشکل از حقوقدانان، پزشکان و صاحب نظران عرصه تلفیقی حقوق بیمار است

رویکرد کاربردی

رویکرد نهایی فصلنامه حقوق بیمار اجرای فرآیندی است که منتهی به ایجاد ساز و کار های کاربردی در عرصه حمایت حقوق بیمار گردد.

افتخارات فصلنامه حقوق بیمار

تعداد اعضاء دارای مرتبه علمی دانشیار
52%
تعداد اعضاء دارای مرتبه علمی استادیار
48%
تعداد مقالات درحال بررسی
In hac habitasse platea 0%
تعداد مقالات انتشاریافته
Pellentesque varius lobortis 0%

دیدگاه ها

فصلنامه حقوق بیمار برای اولین بار در کشور با رویکرد حمایتی به دنبال آگاهی بخشی این قشر خاص است.
امیر یزدانی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
کمبود در حوزه حقوق بیمار به شدت قابل مشاهده است وبا شروع فعالیت فصلنامه تا حدی این کمبوددرحال جبران است
دکتر......
دانشیار
عدم وابستگی، غیر انتفاعی و حمایتی بودن این فصلنامه از جمله ویژگی های بارز آن است.
زینب مقیمی
مدیر اجرایی

نحوه نگارش و ارسال مقاله

اگر تمایل به ورود به عرصه پژوهشی در حیطه حقوق بیمار را دارید می توانید با کلیک بر روی «راهنمای نویسندگان» نسبت به مطالعه دستورالعمل نحوه نگارش مقاله اقدام نمائید.