حقوق بیمار

رسالت ما افزایش آگاهی ها در حیطه حمایت از حقوق بیمار است.

امیر یزدانی
امیر یزدانیمدیر مسئول
بیشتر بخوانید
فصلنامه حقوق بیمار در راستای حفظ و ارتقاء حقوق بیمار، مستقل و بدون وابستگی به هرگونه ارگان یا نهاد به صورت داوطلبانه فعالیت خود را در سال 1397 آغاز نمود.
زینب مقیمی
زینب مقیمیدبیر اجرایی
بیشتر بخوانید
فصلنامه حقوق بیمار، به جهت غیر دولتی بودن آن دارای ساختار ارگانیک ومتشکل از حقوق دانان داوطلب در عرصه حقوق بیمار است
محمد پیل افکن
محمد پیل افکنمدیر سایت
بیشتر بخوانید
طراحی سایت فصلنامه با استفاده ازافزونه المنتور تهیه گردیده و دائما در حال به روز رسانی است
قبل
بعدی

دارای مجوز انتشار

این فصلنامه دارای مجوز انتشار به شماره «82211» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

هیئت تحریریه منسجم

اعضاء هیئت علمی این فصلنامه متشکل از حقوقدانان، پزشکان و صاحب نظران عرصه تلفیقی حقوق بیمار است

رویکرد کاربردی

رویکرد نهایی فصلنامه حقوق بیمار اجرای فرآیندی است که منتهی به ایجاد ساز و کار های کاربردی در عرصه حمایت حقوق بیمار گردد.

مقالات فصل جاری

فایل

نویسنده مسئول

عنوان مقاله

......

....

......

....

......

....

......

....

......

....

نحوه نگارش و ارسال مقاله

اگر تمایل به ورود به عرصه پژوهشی در حیطه حقوق بیمار را دارید می توانید با کلیک بر روی «راهنمای نویسندگان» نسبت به مطالعه دستورالعمل نحوه نگارش مقاله اقدام نمائید.