ساختار سازمانی

در این بخش ساختار تشکیلاتی و سازمانی نشریه به صورت گرافیکی به نمایش گذاشته شده است

تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.