تماس با ما

دانشجویان، پژوهشگران و اساتید محترم می توانند از طریق فرم ذیل با مسئولین فصلنامه تماس حاصل نمایند.

    درباره ما

    هر آنچه را که در مورد فصلنامه حقوق بیمار نیاز دارید می توانید در این بخش مطالعه نمائید.