پرسش های متداول

1- 1. نحوه ارسال مقاله به نشریه فصلنامه حقوق بیمار به چه صورت می باشد؟
در این نشریه مقالات از طریق ارسال به ایمیل فصلنامه به آدرس info@patient-rights.ir صورت می پذیرد
2- 2. نحوه پی گیری مقالات ارسالی به چه صورت است؟
چنانچه بعد از گدشت دو ماه از تاریخ اعلام ارسال مقاله به داوری، خبری حاصل نشد، با ارسال ایمیل به فصلنامه از وضعیت ان مطلع شوید
3- 3. مجله چند نسخه در سال منتشر می شود؟
مجله به صورت فصلنامه چهار شماره در سال منتشر می شود
4- 4. آیا یادداشت علمی و یا مقاله کوتاه پذیرش می گردد؟
خیر
5- 5. در صورت داشتن سوال و یا بروز مشکل چه باید کرد؟
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ایمیل فصلنامه به آدرس info@patient-rights.ir مکاتبه نمایید.
6- 6. در صورت فراموش کردن کد پیگیری مقاله چه باید کرد؟
از طریق ایمیل فصلنامه به آدرس info@patient-rights.ir درخواست دریافت مجدد کد مقاله را نمائید
7- 7. آیا انتخاب داوران در زمان ارسال مقاله ضروری است؟
خیر، انتخاب داوران در این مرحله ضرورتی ندارد و مورد استفاده قرار نمی گیرد.
8- 8. در صورت داشتن تمایل به داوری مقاله چه باید کرد؟
از طریق ارسال رزومه خود به ایمیل فصلنامه با عنوان «درخواست داوری فصلنامه» اقدام نمائید
9- 9. اگر در ارسال مقاله مشخصات نویسنده(گان) به اشتباه درج شد و یا نام نویسندگان با ترتیب اشتباه وارد سامانه شد چه باید کرد؟
پس از بررسی اولیه و ارسال مقاله برای سردبیر نمی توان تغییری در مشخصات درج شده ایجاد کرد. لذا چنانچه مقاله مورد بررسی قرار گرفت و برای اصلاح به نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردید، می توانند مشخصات را اصلاح کنند.
10- 10. چنانچه نویسنده مسئول مکاتبات به دیگر نویسندگان دسترسی ندارد، در تعهدنامه می تواند به جای آنها امضا کند؟
خیر. در صورت عدم دسترسی به دیگر نویسندگان باید امضای اسکن شده در فایل درج گردد.