ثبت نام داوران

دانشجویان دوره دکتری، فارغ التحصیلان دکتری، اساتید، اعضاء هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی عالی معتبر می توانند درخواست به همراه روزمه خود را جهت عضویت برای «داوری افتخاری » در فصلنامه حقوق بیمار اقدام نمایند.

  «فرم ثبت نام عضویت در هیئت داوری فصلنامه حقوق بیمار »


  آخرین وضعیت تحصیل

  وضعیت اشتغال  فایل رزومه(.pdf)
  اینجانب صحت اطلاعات وارد شده را تائید می نمایم
  لطفا به این سوال پاسخ دهید:

  تماس با ما

  دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی کشور می توانند جهت ارتباط با مسئولین فصلنامه از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.